Mod. NauPR

991_omt_biella_mod_naupr_4__1490006875_178
992_omt_biella_mod_naupr_5__1490006875_346
993_omt_biella_mod_naupr_1__1490006875_787
994_omt_biella_mod_naupr_2__1490006875_279
995_omt_biella_mod_naupr_3__1490006875_226

Nastro trasportatore per alte portate (2 ton.)