Mod. NRIC TERU TRAL

1496_omt_biella_mod_nric_teru_tral_12__1490005434_314
1495_omt_biella_mod_nric_teru_tral_11__1490005434_233
1494_omt_biella_mod_nric_teru_tral_10__1490005434_134
1492_omt_biella_mod_nric_teru_tral_9__1490005434_68
1491_omt_biella_mod_nric_teru_tral_8__1490005434_120
1490_omt_biella_mod_nric_teru_tral_7__1490005434_720
1489_omt_biella_mod_nric_teru_tral_6__1490005434_640
1488_omt_biella_mod_nric_teru_tral_5__1490005434_813
1487_omt_biella_mod_nric_teru_tral_4__1490005434_660
1486_omt_biella_mod_nric_teru_tral_1__1490005434_698
1484_omt_biella_mod_nric_teru_tral_2__1490005434_435
1483_omt_biella_mod_nric_teru_tral_3__1490005434_7
1497_omt_biella_mod_nric_teru_tral_13__1490005434_584

Nastro trasportatore in terna di rulli, tela in gomma nera in conca; struttuta tralicciata; carico cippato.